Dịch vụ

Đào tạo


Gắn chặt chất lượng kỹ thuật cùng với hiệu quả sử dụng thiết bị. Chí Anh Thành Tâm xem dịch vụ đào tạo là công tác quan trọng bậc nhất. Được sự hỗ trợ về mặt khoa học công nghệ của Viện Vật Lý Y Sinh học và sự ủng hộ của Hội Laser Y Học và Laser Ngoại khoa TP.HCM trong việc đảm bảo về đào tạo, huấn luyện và cấp giấy chứng nhận cho các khách hàng đã và đang triển khai các thiết bị từ Chí Anh Thành Tâm.


Các khóa đào tạo về sử dụng, ứng dụng công nghệ, thiết bị mới thường xuyên được tổ chức, với đội ngũ giảng viên là các  tiến sĩ, giáo sư bác sĩ  và kỹ sư có nhiều uy tín trong ngành. Cùng với sự hổ trợ nhiệt tình của các cơ sở ứng dụng, Quý khách hàng sẽ được chúng tôi chuyển giao không chỉ thiết bị mà còn có cả khả năng sử dụng và ứng dụng lâm sàng.