Liên hệ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍ ANH THÀNH TÂM

Địa chỉ: 136A Cống Lở - Phường 15 - Quận Tân Bình - TP.HCM

Tel: (028) 62996629 - 62996639 - Fax: (028) 62974766

Email: tony@chianhthanhtam.com.vn

Website: www.chianhthanhtam.com.vn