Tin tức

Hội nghị nhà phân phối DJO-Chattanooga khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Ngày cập nhật: 19.12.2016

Nhận lời mời của tập đoàn DJO-Chattanooga-USA. Về việc tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà phân phối của tập đoàn tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, được tổ chức tại Phuket,Thành Phố Du..

Nhà phân phối độc quyền sản phẩm của Eme-srl - medical Italia

Ngày cập nhật: 19.12.2016

TỪ THÁNG 01 NĂM 2014 CÔNG TY CHÍ ANH THÀNH TÂM NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM CỦA EME-SRL - MEDICAL ITALIA